Форуми - StotinkaOS
Преминаване от StotinkaOS на CentOS - Версия за принтиране

+- Форуми - StotinkaOS (https://stotinkaos.net)
+-- Форум: Служебен Раздел (https://stotinkaos.net/forum-5.html)
+--- Форум: Новини (https://stotinkaos.net/forum-6.html)
+--- Тема: Преминаване от StotinkaOS на CentOS (/thread-964.html)

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8


Преминаване от StotinkaOS на CentOS - ivo - 15-12-2018

Здравейте приятели, преди няколко дни обявихме официално прекратяването на проекта StotinkaOS. За наше голямо съжаление, понякога нещата не се развиват така както винаги бихме искали, през тези няколко години прекарани заедно мислим,че ви дължим освен едно голямо БЛАГОДАРЯ за подкрепата и цялостния ви принос за проекта и неговото съществуване, от екипа сме длъжни да помогнем за вашето преминаване към друга дистрибуция в конкретния случай това разбира се е CentOS , дистрибуцията на която сме се базирали винаги до сега . Може би тази тема идва с малко закъснение, и повечето от вас вече най вероятно са затрили диска и вече ползват новата си ОС . Но и дори един от вас все още да пази старата Стотинка, ние сме длъжни да улесним неговото преминаване .

Преминаване от StotinkaOS 7.x на CentOS 7.x

1) Изтриване на бранда StotinkaOS и хранилищата на sos

Код:
sudo rpm -e --nodeps stotinkaos-release stotinkaos-defaults stotinkaos-bookmarks stotinkaos-indexhtml stotinkaos-logos

2) Преминаване на CentOS

Код:
sudo sed -i 's/distroverpkg=stotinkaos-release/distroverpkg=centos-release/g' /etc/yum.conf
sudo rpm -ivh --force http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/centos-release-7-6.1810.2.el7.centos.x86_64.rpm
sudo yum install centos-bookmarks centos-indexhtml centos-logos
sudo yum distro-sync
sudo yum update


3) Проверка на ОС

$ cat /etc/system-release
CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)


Горе посоченото от нас би трябвало да е достатъчно за да преминете успешно към CentOS 7 последна версия . Всички които имат някакви проблеми с командите по-горе, може да пишат в тази тема, също така в тази тема, ще ви помогнем да намерите нужният софтуер от различни хранилища за CentOS и тяхното им инсталиране и конфигуриране . По този начин, вие приятели ще продължите да използвате една стабилна и сигурна операционна система .  

Съжаляваме за закъснението и като цяло неблагоприятната ситуацията развила се около проекта и неговото прекратяване .
С уважение,
StotinkaOS TeamRE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - iliyan71 - 15-12-2018

Здравей @Ivo след изпълняване на първата команда ми даде това:

[Iliyan@iliyan ~]$ sudo rpm -e --no-deps stotinkaos-release stotinkaos-defaults stotinkaos-bookmarks stotinkaos-indexhtml stotinkaos-logos
[sudo] password for Iliyan:
rpm: --no-deps: unknown option
[Iliyan@iliyan ~]$


RE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - exwol - 15-12-2018

(15-12-2018, 18:03)iliyan71 написа: Здравей @Ivo след изпълняване на първата команда ми даде това:
[Iliyan@iliyan ~]$ sudo rpm -e --no-deps stotinkaos-release stotinkaos-defaults stotinkaos-bookmarks stotinkaos-indexhtml stotinkaos-logos
[sudo] password for Iliyan:
rpm: --no-deps: unknown option
[Iliyan@iliyan ~]$

Грешка в самото изписване без да иска е допуснал Иво, като е добавил едно тиренце. Вместо --no-deps трябва да е  --nodeps  т.е. командата става:

Код:
sudo rpm -e --nodeps stotinkaos-release stotinkaos-defaults stotinkaos-bookmarks stotinkaos-indexhtml stotinkaos-logosRE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - iliyan71 - 15-12-2018

Следваща грешка:

[Iliyan@iliyan ~]$ sudo rpm -e --nodeps stotinkaos-release stotinkaos-defaults stotinkaos-bookmarks stotinkaos-indexhtml stotinkaos-logos
[sudo] password for Iliyan:
error: package stotinkaos-defaults is not installed


RE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - ivo - 15-12-2018

Просто изпълни следващите стъпки. Ако имаш какъвто и да е проблем пиши отново за да помогнем . Просто нямаш инсталиран stotonkaos-defaults пакета.


RE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - iliyan71 - 15-12-2018

Iliyan@iliyan ~]$ sudo yum install centos-bookmarks centos-indexhtml centos-logos
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Determining fastest mirrors


One of the configured repositories failed (Неизвестно),
and yum doesn't have enough cached data to continue. At this point the only
safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work "fix" this:

1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.

2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
upstream. This is most often useful if you are using a newer
distribution release than is supported by the repository (and the
packages for the previous distribution release still work).

3. Run the command with the repository temporarily disabled
yum --disablerepo=<repoid> ...

4. Disable the repository permanently, so yum won't use it by default. Yum
will then just ignore the repository until you permanently enable it
again or use --enablerepo for temporary usage:

yum-config-manager --disable <repoid>
or
subscription-manager repos --disable=<repoid>

5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
compromise:

yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true

Cannot find a valid baseurl for repo: base/7-5.1804.el7.centos.1/x86_64

това грешка ли е ?


RE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - ivo - 15-12-2018

Сега изпълни

Най важно трябва да изпълниш това
Код:
sudo sed -i 's/distroverpkg=stotinkaos-release/distroverpkg=centos-release/g' /etc/yum.conf

също това иначе няма да можеш да използваш yum

Код:
sudo rpm -ivh --force http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/Packages/centos-release-7-6.1810.2.el7.centos.x86_64.rpm

следвай останалите стъпки подред, пиши ако има проблеми.

edit: Ако трябва започни отначало подред .


RE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - iliyan71 - 15-12-2018

[Iliyan@iliyan ~]$ sudo yum distro-sync
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile


One of the configured repositories failed (Неизвестно),
and yum doesn't have enough cached data to continue. At this point the only
safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work "fix" this:

1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.

2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
upstream. This is most often useful if you are using a newer
distribution release than is supported by the repository (and the
packages for the previous distribution release still work).

3. Run the command with the repository temporarily disabled
yum --disablerepo=<repoid> ...

4. Disable the repository permanently, so yum won't use it by default. Yum
will then just ignore the repository until you permanently enable it
again or use --enablerepo for temporary usage:

yum-config-manager --disable <repoid>
or
subscription-manager repos --disable=<repoid>

5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
compromise:

yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true

Cannot find a valid baseurl for repo: base/7-5.1804.el7.centos.1/x86_64

Пак грешка


RE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - ivo - 15-12-2018

Какво връща тази команда ?

rpm -q centos-release

Също

yum update

Също

cat /etc/yum.conf


RE: Преминаване от StotinkaOS на CentOS - iliyan71 - 15-12-2018

[Iliyan@iliyan ~]$ rpm -q centos-release
centos-release-7-6.1810.2.el7.centos.x86_64
[Iliyan@iliyan ~]$ yum update
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Трябва да сте root за да изпълните тази команда.
[Iliyan@iliyan ~]$ cat /etc/yum.conf
[main]
clean_requirements_on_remove=1
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=2
bugtracker_url=http://bugs.centos.org/set_project.php?project_id=23&ref=http://bugs.centos.org/bug_report_page.php?category=yum
distroverpkg=centos-release


# This is the default, if you make this bigger yum won't see if the metadata
# is newer on the remote and so you'll "gain" the bandwidth of not having to
# download the new metadata and "pay" for it by yum not having correct
# information.
# It is esp. important, to have correct metadata, for distributions like
# Fedora which don't keep old packages around. If you don't like this checking
# interupting your command line usage, it's much better to have something
# manually check the metadata once an hour (yum-updatesd will do this).
# metadata_expire=90m

# PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo
# in /etc/yum.repos.d
[Iliyan@iliyan ~]$