Работа с мениджъра на пакети YUM - 1 Част.
#1
YUM (Yellowdog Updater Modified) - е администратор на софтуер или (software package manager) от командният ред, написан на python, който служи за управление на пакети RPM (RedHat Package Manager), което ще рече, че позволява дa инсталирате, обновявате и поддържате пакети в системи, базирани на RedHat линукс.

Важни файлове:  
  • /etc/yum.conf -- файл за конфигурация на yum.
  • /etc/yum.repos.d -- директорията където се съхраняват всички хранилища.
  • /var/log/yum.log -- регистри свързани със yum.

Основни команди:

[1] Търсене на пакет с помощта на команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum search httpd

Забележка: Може да използвате ключова дума за търсене, ако не знаете точното име на пакета.  

[2] Информация за пакет с помощта на команда yum:

За да получите информация за пакета, преди или след като сте го инсталирали, изпълнете в терминала.

Код:
[root@localhost ~]# yum info httpd

[3] Инсталиране на пакет с помощта на команда yum:

За инсталиране на пакета (пример httpd) изпълнете в терминал:

Код:
[root@localhost ~]# yum install httpd

По подразбиране yum install, ще ви предложи да приемете или да отхвърлите действието, преди да инсталирате пакета. Ако искате yum автоматично да инсталира, без да ви изисква потвърждение, използвайте -y опция, както е показано по-долу.

Код:
[root@localhost ~]# yum install -y httpd

[4] Изтриване на пакет с помощта на команда yum:

За да премахнете пакета (пример httpd) изпълнете в терминала:

Код:
[root@localhost ~]# yum remove httpd

Подобно на примера по-горе, добавете -y, ако искате действието да бъде изпълнато автоматично (без потвърждение).

[5] Обновяване на пакет с команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum update httpd

[6] Покажи всички налични групи, с помощта на команда yum:

Yum групите са набор от пакети, предназначени да подготвят системата за конкретната задача.

Код:
[root@localhost ~]# yum grouplist

[7] Покажи информация за дадена група, с помощта на команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum groupinfo 'Web Server'

[8] Инсталирай дадена група, с помощта на команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum groupinstall 'Web Server'

[9] Премахване на дадена група, с помощта на команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum groupremove 'Web Server'

[10] Обнови дадена група с помощта на команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum groupupdate 'Web Server'

[12] Обнови цялата система с, помощта на команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum update

[12] Провери за обновления, без да ги инсталираш, с помощта на команда yum:

Код:
[root@localhost ~]# yum check-update

Край на първа част.
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)