Инсталиране на Steam
#1
Ето как да инсталирате Steam във stotinkaOS 6.6.

1. Добавете нужното хранилище:

Като sudo/root

Код:
yum install yum-utils
Код:
yum-config-manager --add-repo https://soyuz.asia/repos/el/6/scx-el6-steam/scx-el6-steam.repo

2. Инсталирайте Steam от scx-el6-repo, хранилището което тъкмо добавихме.

Като sudo/root

Код:
yum --enablerepo="scx-el6-steam" install steam steam-deps

3. Стартирайте Steam за да завърши инсталацията.

Като нормален потребител.

Код:
/usr/local/bin/steam

След като приключи би трябвало да може да стартирате Steam.

Ако не можете да стартирате от иконите, стартирайте пак по следният начин от терминала.

Код:
/usr/local/bin/steam

Забележка: Ако инсталирате Steam на 64 битова система, е нужно да имате инсталиран flash-plugin.i386, за да го инсталирате
направете тези допълнителни стъпки:

Копирай следното във файл /etc/yum.repos.d/adobe-linux-i386.repo

[adobe-linux-i386]
name=Adobe Systems Incorporated
baseurl=http://linuxdownload.adobe.com/linux/i386/
enabled=1
skip_if_unavailable=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux


После:

Код:
rpm -e --nodeps flash-plugin.x86_64
yum --disablerepo="scx-el6*" --enablerepo="adobe-linux-i386" --enablerepo="adobe-linux-x86_64" install flash-plugin.i386 flash-plugin.x86_64
yum --enablerepo="scx-el6*" install steam steam-deps

----------- Допълнение ----------------
За да стартирате в модо "Big Picture" на някои игри, трябва да разрешите "allow_execheap" в SELinux.

Като root

Код:
setsebool -P allow_execheap 1

Прочети => README.EL6
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#2
[attachment=70]Дава ми грешка
Отговори
#3
Здрасти адаш, пробвай така:

Код:
sudo yum install yum-utils
sudo package-cleanup --cleandupes

После пробвай да инсталираш отново, ако не става пиши.

edit: Можеш да премахнеш повтарящите се пакети и ръчно, изтривайки тези пакети:

Код:
yum remove flash-plugin.11.2.202.394-release.i386 SDL_image-1.2.10-1.el6.i686

По грешката която ти дава те пречат да инсталираш STEAM, защото се различават във версиите.
---
Горната, първата команда която ти писах ще премахне и други ако имаш такива, така че да не ти дава проблеми за в бъдеще.
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#4
Пак същата работа
Отговори
#5
Трябва да инсталираш точните 32 битовите версии на 64 битовите, които имаш. Пример
Код:
sudo yum install flash-plugin.i386
sudo yum install SDL_image.i686
Отговори
#6
Същата работа Smile пак греда
Отговори
#7
Никакви греди няма тук. Поставяй изхода от командите.
Отговори
#8
[Ivo@localhost ~]$ sudo su
[sudo] password for Ivo:
[root@localhost Ivo]# sudo yum install flash-plugin.i386
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, refresh-packagekit, security
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.telepoint.bg
* elrepo: mirrors.neterra.net
* epel: mirrors.uni-ruse.bg
* extras: mirror.telepoint.bg
* livna: rpm.livna.org
* updates: mirror.telepoint.bg
No package flash-plugin.i386 available.
Error: Nothing to do
[root@localhost Ivo]#

[root@localhost Ivo]# yum remove flash-plugin.11.2.202.394-release.i386 SDL_image-1.2.10-1.el6.i686
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, refresh-packagekit, security
Setting up Remove Process
No Match for argument: flash-plugin.11.2.202.394-release.i386
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.telepoint.bg
* elrepo: mirrors.neterra.net
* epel: mirrors.uni-ruse.bg
* extras: mirror.telepoint.bg
* livna: rpm.livna.org
* updates: mirror.telepoint.bg
No Match for argument: SDL_image-1.2.10-1.el6.i686
No Packages marked for removal
[root@localhost Ivo]#

1. You have an upgrade for flash-plugin which is missing some
dependency that another package requires. Yum is trying to
solve this by installing an older version of flash-plugin of the
different architecture. If you exclude the bad architecture
yum will tell you what the root cause is (which package
requires what). You can try redoing the upgrade with
--exclude flash-plugin.otherarch ... this should give you an error
message showing the root cause of the problem.

2. You have multiple architectures of flash-plugin installed, but
yum can only see an upgrade for one of those arcitectures.
If you don't want/need both architectures anymore then you
can remove the one with the missing update and everything
will work.

3. You have duplicate versions of flash-plugin installed already.
You can use "yum check" to get yum show these errors.

...you can also use --setopt=protected_multilib=false to remove
this checking, however this is almost never the correct thing to
do as something else is very likely to go wrong (often causing
much more problems).

Protected multilib versions: flash-plugin-11.2.202.394-release.i386 != flash-plugin-11.2.202.457-release.x86_64
Отговори
#9
Protected multilib versions: flash-plugin-11.2.202.394-release.i386 != flash-plugin-11.2.202.457-release.x86_64
Казва, че има две версии също едната не е еднаква със другата.

Махни старите версии, ето този пакет само ти остава да махнеш и си готов според последният изход от терминала който сподели.

Код:
yum remove flash-plugin-11.2.202.394-release.i386

Може да съм писал грешно името на пакета SDL за това да то казва че няма такъв пакет, но така става като давате снимки, като имаш грешка копирай изхода от терминала, иначе пиша гледайки през табове, и по снимки разни.

Също със командата която ти дадох още в началото какво стана? Тя би трябвало да ти бе премахнала тези стари версии пакети.
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#10
[root@localhost Ivo]# yum remove flash-plugin-11.2.202.394-release.i386
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, refresh-packagekit, security
Setting up Remove Process
No Match for argument: flash-plugin-11.2.202.394-release.i386
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.telepoint.bg
* elrepo: mirrors.neterra.net
* epel: mirrors.uni-ruse.bg
* extras: mirror.telepoint.bg
* livna: rpm.livna.org
* updates: mirror.telepoint.bg
No Packages marked for removal

[root@localhost Ivo]# yum-config-manager --add-repo https://soyuz.asia/repos/el/6/scx-el6-st...steam.repo
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, refresh-packagekit
adding repo from: https://soyuz.asia/repos/el/6/scx-el6-st...steam.repo
grabbing file https://soyuz.asia/repos/el/6/scx-el6-st...steam.repo to /etc/yum.repos.d/scx-el6-steam.repo
https://soyuz.asia/repos/el/6/scx-el6-st...steam.repo: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 416 Requested Range Not Satisfiable"
Trying other mirror.
Could not fetch/save url https://soyuz.asia/repos/el/6/scx-el6-st...steam.repo to file /etc/yum.repos.d/scx-el6-steam.repo: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 416 Requested Range Not Satisfiable"
[root@localhost Ivo]#
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)