Нов в сферата - проблеми с резолюцията на екрана. Липсват клавишни комбинации Fn
#21
Ще дадеш ли изхода и от
Код:
glxinfo
Тези неща са нужни, защото Intel преди разработваха драйверите отделно (затворен код) след това го отвориха, но с поддръжка от определена версия нагоре, както видя ядрото трябваше да 3.xx така и графичния драйвер вероятно трябва да е по-нова версия.
Отговори
#22
[MaKaTa13@localhost ~]$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float,
GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_INTEL_swap_event
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 10.1.2
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_texture,
GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip, GL_ARB_point_parameters,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_multitexture, GL_IBM_multimode_draw_arrays,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_3DFX_texture_compression_FXT1,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_compression, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos,
GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle, GL_ARB_depth_texture,
GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_window_pos, GL_ATI_envmap_bumpmap,
GL_ATI_fragment_shader, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_NV_depth_clamp, GL_NV_point_sprite, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ATI_draw_buffers,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_EXT_depth_bounds_test,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert,
GL_MESA_ycbcr_texture, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_fragment_program_shadow,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ATI_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_OES_read_format,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ATI_texture_compression_3dc,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_rectangle,
GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_shared_exponent,
GL_ARB_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_NV_fragment_program_option,
GL_APPLE_object_purgeable, GL_ARB_vertex_array_object,
GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_draw_buffers2,
GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_gpu_program_parameters,
GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_compression_latc,
GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_draw_instanced,
GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_texture_rg,
GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_vertex_array_bgra,
GL_EXT_separate_shader_objects, GL_EXT_texture_swizzle,
GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_NV_conditional_render, GL_ARB_debug_output,
GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_explicit_attrib_location,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_provoking_vertex,
GL_ARB_sampler_objects, GL_EXT_provoking_vertex,
GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_robustness, GL_ARB_map_buffer_alignment,
GL_ARB_texture_storage, GL_AMD_shader_trinary_minmax,
GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_invalidate_subdata,
GL_ARB_vertex_attrib_binding, GL_KHR_debug,
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge

64 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x022 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b6 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0b7 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0b9 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ba 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0bb 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0bc 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0bd 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0be 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0bf 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0c0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0c2 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0c3 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0c4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0c5 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0c6 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c7 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0c8 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c9 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ca 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0cb 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0cc 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0cd 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ce 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0cf 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d0 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d1 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0d2 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d3 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d4 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d5 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d6 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d7 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d8 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0d9 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0da 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0db 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0dc 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0dd 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0de 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0df 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e0 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e1 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e2 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e3 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e4 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e5 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e6 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e7 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e8 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e9 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ea 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0eb 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ec 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ed 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ee 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ef 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0f0 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0f1 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0f2 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x055 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None

96 GLXFBConfigs:
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x056 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x057 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x058 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x059 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x05a 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x05b 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x05c 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x05d 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x05e 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x05f 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x060 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x061 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x062 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x063 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x064 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x065 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x066 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x067 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x068 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x069 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x06a 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x06b 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x06c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x06d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x06e 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x06f 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x070 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x071 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x072 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x073 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x074 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x075 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x076 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x077 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x078 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x079 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x07b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x07d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x07f 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x080 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x081 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x082 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x083 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x084 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x085 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x086 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x087 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x088 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x089 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08a 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x08b 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08c 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x08d 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08e 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x08f 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x090 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x091 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x092 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x093 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x094 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x095 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x096 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x097 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x098 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x099 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09a 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x09b 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09c 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x09d 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09e 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x09f 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a0 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a1 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a2 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0a3 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a4 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0a5 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a6 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a7 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0a8 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a9 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0aa 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ab 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ac 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ad 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ae 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0af 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0b0 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0b1 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0b2 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b3 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0b4 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b5 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
Отговори
#23
Супер, значи само трябва да настроим възпроизвеждането на видео. Ще пробваш ли с SMPlayer би трябвало да има инсталиран. Стартираш го и пробваш да пуснеш видео.
Отговори
#24
(31-03-2015, 18:12)bvbfan написа: Супер, значи само трябва да настроим възпроизвеждането на видео. Ще пробваш ли с SMPlayer би трябвало да има инсталиран. Стартираш го и пробваш да пуснеш видео.


Няма или поне не намирам...
Отговори
#25
Ок ще инсталираме друг плейър
Код:
su
yum clean metadata
yum install exmplayer
След това стартирай ExMplayer от менюто.
Отговори
#26
(31-03-2015, 18:19)bvbfan написа: Ок ще инсталираме друг плейър

Код:
su
yum clean metadata
yum install exmplayer
След това стартирай ExMplayer от менюто.


Филма тръгна .. но буквите нещо не се получиха..
Как да деинсталирам VLC ?
Как да оптимизирам нетбука да работи оптимално ?
Благодаря все пак .... надявам се един ден този БГ проект да е по доста по разпространен .
и Възможно ли е клиповете във вбкос youtube да вървят по гладно (на по-ниска резолюция разбира се )
Отговори
#27
(31-03-2015, 18:54)makata13 написа: Как да оптимизирам нетбука да работи оптимално ?
и Възможно ли е клиповете във вбкос youtube да вървят по гладно (на по-ниска резолюция разбира се )
Какво искаш да се оптимизира? Гладкото възпроизвеждане на видео е свързано и с flash-а и с мултимедийните плеъри. Засега не намирам добро решение.
Код:
su
yum install libva-intel-driver
vainfo
Но ме притеснява
Цитат:Note: PowerVR-based graphics (GMA 500 and GMA 3600 series) are not supported by open source drivers.
т.е. има драйвер, но те са поместени за използване.
Отговори
#28
(31-03-2015, 19:18)bvbfan написа:
(31-03-2015, 18:54)makata13 написа: Как да оптимизирам нетбука да работи оптимално ?
и Възможно ли е клиповете във вбкос youtube да вървят по гладно (на по-ниска резолюция разбира се )
Какво искаш да се оптимизира? Гладкото възпроизвеждане на видео е свързано и с flash-а и с мултимедийните плеъри. Засега не намирам добро решение.

Код:
su
yum install libva-intel-driver
vainfo
Но ме притеснява
Цитат:Note: PowerVR-based graphics (GMA 500 and GMA 3600 series) are not supported by open source drivers.
т.е. има драйвер, но те са поместени за използване.

То като цяло по същия начин ли се инсталира на линукс ? За да не ви занимавам повече. Исках да разгледам някоя друга програма за филми. Да деинсталирам vlc , да я инсталирам от ново , може да има някакъв проблем .. exmplayer не ми допада .. и някъв друг плеър за музика няма да е лошо.. Smile
Отговори
#29
(01-04-2015, 11:22)makata13 написа:
(31-03-2015, 19:18)bvbfan написа:
(31-03-2015, 18:54)makata13 написа: Как да оптимизирам нетбука да работи оптимално ?
и Възможно ли е клиповете във вбкос youtube да вървят по гладно (на по-ниска резолюция разбира се )
Какво искаш да се оптимизира? Гладкото възпроизвеждане на видео е свързано и с flash-а и с мултимедийните плеъри. Засега не намирам добро решение.


Код:
su
yum install libva-intel-driver
vainfo
Но ме притеснява

Цитат:Note: PowerVR-based graphics (GMA 500 and GMA 3600 series) are not supported by open source drivers.
т.е. има драйвер, но те са поместени за използване.

То като цяло  по същия начин ли се инсталира на линукс ? За да не ви занимавам повече. Исках да разгледам някоя друга програма за филми. Да деинсталирам vlc , да я инсталирам от ново , може да има някакъв проблем .. exmplayer не ми допада .. и някъв друг плеър за музика няма да е лошо.. Smile

Специално за стотинка пакетния мениджър се казва yum,

можеш да погледнеш следните теми и да се запознаеш как се работи с него: http://www.stotinkaos.net/forums/thread-10.html http://www.stotinkaos.net/forums/thread-20.html http://www.stotinkaos.net/forums/thread-94.html

Също така можеш да погледнеш YUM Extender, това е програма за графично инсталиране на пакети в стотинка. Можеш да я намериш от Меню Програми - Системни инструменти.

И не забравяй, че всякъкви промени по системата, инсталация и премахване на програми трябва да си със администраторски права. Философията не е сложна, просто трябва да си избиеш от главата повечето неща които знаеш за Windows,

Отговори
#30
(01-04-2015, 11:49)crazyroler написа:
(01-04-2015, 11:22)makata13 написа:
(31-03-2015, 19:18)bvbfan написа:
(31-03-2015, 18:54)makata13 написа: Как да оптимизирам нетбука да работи оптимално ?
и Възможно ли е клиповете във вбкос youtube да вървят по гладно (на по-ниска резолюция разбира се )
Какво искаш да се оптимизира? Гладкото възпроизвеждане на видео е свързано и с flash-а и с мултимедийните плеъри. Засега не намирам добро решение.Код:
su
yum install libva-intel-driver
vainfo
Но ме притеснява


Цитат:Note: PowerVR-based graphics (GMA 500 and GMA 3600 series) are not supported by open source drivers.
т.е. има драйвер, но те са поместени за използване.

То като цяло  по същия начин ли се инсталира на линукс ? За да не ви занимавам повече. Исках да разгледам някоя друга програма за филми. Да деинсталирам vlc , да я инсталирам от ново , може да има някакъв проблем .. exmplayer не ми допада .. и някъв друг плеър за музика няма да е лошо.. Smile

Специално за стотинка пакетния мениджър се казва yum,

можеш да погледнеш следните теми и да се запознаеш как се работи с него:  http://www.stotinkaos.net/forums/thread-10.html  http://www.stotinkaos.net/forums/thread-20.html   http://www.stotinkaos.net/forums/thread-94.html

Също така можеш да погледнеш YUM Extender, това е програма за графично инсталиране на пакети в стотинка. Можеш да я намериш от Меню Програми - Системни инструменти.

И не забравяй, че всякъкви промени по системата, инсталация и премахване на програми трябва да си със администраторски права. Философията не е сложна, просто трябва да си избиеш от главата повечето неща които знаеш за Windows,


За сега ОС се движи много добре на мъника.Просто не мога много да се ориентирам какво да правя точно с него .. Не зная , кои са базовите програмки , които са нужни за едно стандартно ползване.
Иначе съм доволен, до сега не е вървяла друга Операционна с-ма така плавно ..
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)