Работа с мениджъра на пакети YUM - 2 Част.
#1
YUM (Yellowdog Updater Modified) - е администратор на софтуер или (software package manager) от командният ред, написан на python, който служи за управление на пакети RPM (RedHat Package Manager), което ще рече, че позволява дa инсталирате, обновявате и поддържате пакети в системи, базирани на RedHat линукс.

[1] Показва само активираните хранилища.

Код:
[root@localhost ~]# yum repolist

[2] Показва всички хранилища.

Код:
[root@localhost ~]# yum repolist all

[3] Инсталиране на пакет от забранено хранили-ще.

Код:
[root@localhost ~]# yum --enablerepo=epel install nmap

[4] Стартирайте Yum команди с помощта на шел.

Код:
[root@localhost ~]# yum shell

След това въведете команда по избор, пример със получаване на информация относно пакета httpd.

Код:
> info httpd
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos.mirror.xtratelecom.es
* epel: mir01.syntis.net
* extras: centos.mirror.xtratelecom.es
* rpmfusion-free-updates: mir01.syntis.net
* rpmfusion-nonfree-updates: mir01.syntis.net
* updates: centos.mirror.xtratelecom.es
62 packages excluded due to repository priority protections
Available Packages
Name        : httpd
Arch        : i686
Version     : 2.2.15
Release     : 31.el6.centos
Size        : 828 k
Repo        : updates
Summary     : Apache HTTP Server
URL         : http://httpd.apache.org/
License     : ASL 2.0
Description : The Apache HTTP Server is a powerful, efficient, and extensible
           : web server.

>

[6] Инсталиране на локални пакети.

Да вземем за пример, че пакета който искаме да инсталира ме, се намира във директорията /home/user/nmap.rpm .

Код:
[root@localhost ~]# yum localinstall /home/user/nmap.rpm

[7] Актуализиране на локални пакети.

Код:
[root@localhost ~]# yum localupdate /home/user/nmap.rpm

[8] Разберете кой пакет предоставя определен файл или функция.

Код:
[root@localhost ~]# yum whatprovides /etc/yum.conf

[9] Почистване на всички кеширани пакети.

Код:
[root@localhost ~]# yum clean packages

[10] За почистване на метаданни в xml, от хранилището.

Код:
[root@localhost ~]# yum clean metadata

[11] За да изтриете всичкият кеш.

Код:
[root@localhost ~]# yum clean all

[12] За да създадете кеш метаданни.

Код:
[root@localhost ~]# yum makecache

Край на втора част.
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)