Драйвери за Asus K53SD
#31
Ок, специалната версия е вече готова, за сега е качена във хранилището testing, за да се инсталира разреши хранилището и инсталирай така:

sudo/root:

Код:
yum --enablerepo=StotinkaOS-Testing install bumblebee-ui

edit: Ако приложението работи добре, ще бъде преместено в официалното хранилище.
Очакваме резултати, тъй като никой от екипа няма подобни видео карти да правим тестова, ще ни бъде от полза като тестваш, и споделиш евентуални проблеми.
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#32
(29-08-2015, 16:29)ivo написа: За бутоните, какви по точно са функциите които извършват?
Може да има решение, и без да се актуализира ядро, но трябва да знам повече.

Относно аплета bumblebee-indicator , с колегата @bvbfan разгледахме по добре това приложение, и открих ме, че за сега няма да можеш да го подкараш под СтотинкаОС 6, понеже липсват някои зависимости (libappindicator, python-appindicator), които са твърде нови и ги няма за CentOS 6, също трудно ще се приложат. Не следих много това което сте писали, но за какво по точно е нужен този индикатор/аплет ? Не може ли да се мине без него?

Функциите са:
1 - Wi-Fi;
2 - Контраст;
3 - Изключване на екрана;
4 - Пускане на външен екран;
5 - Изключване на тъчпада;
6 - Изключване на звука;
7 - Намаляне и увеличаване на звука;
8 - Insert;
9 - Калкулатор;
10 - Scr Lk;
11 - Още няколко за плейър.

Тъкмо щях да пиша, че нещо не се получи с инсталирането на приложението Smile

(29-08-2015, 16:43)bvbfan написа: Ще се опитаме да направим специална версия за StotinkaOS, очаквай промененото приложение. Ще се радвам да пробваш и да кажеш работи ли Smile

Задължително сега ще тествам и ще пиша какво е станало.

Сега като отворих Yum Extender видях че има обновявания за NVIDIA, пуснал съм ги да се обновяват и после ще инсталирам другото.

[root@localhost Desktop]$ yum -y install pygtk
Loaded plugins: fastestmirror, nvidia, presto, priorities, refresh-packagekit,
: security
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.pidginhost.com
* elrepo: mirrors.netix.net
* epel: mirrors.neterra.net
* extras: mirrors.pidginhost.com
* livna: ftp-stud.fht-esslingen.de
* rpmfusion-free-updates: mirrors.netix.net
* rpmfusion-nonfree-updates: mirrors.netix.net
* updates: mirrors.m247.ro
No package pygtk available.
Error: Nothing to do
[root@localhost Desktop]$ wget https://github.com/Bumblebee-Project/bum...master.zip -O bumb.zip
--2015-08-29 23:23:08-- https://github.com/Bumblebee-Project/bum...master.zip
Преобразувам github.com... 192.30.252.129
Connecting to github.com|192.30.252.129|:443... успешно свързване.
HTTP изпратено искане, чакам отговор... 302 Found
Адрес: https://codeload.github.com/Bumblebee-Pr...zip/master [следва]
--2015-08-29 23:23:08-- https://codeload.github.com/Bumblebee-Pr...zip/master
Преобразувам codeload.github.com... 192.30.252.146
Connecting to codeload.github.com|192.30.252.146|:443... успешно свързване.
HTTP изпратено искане, чакам отговор... 200 OK
Дължина: неопределен [application/zip]
Saving to: `bumb.zip'

[ <=> ] 56.554 214K/s in 0,3s

2015-08-29 23:23:09 (214 KB/s) - `bumb.zip' saved [56554]

[root@localhost Desktop]$ unzip bumb.zip
Archive: bumb.zip
10ffad07f888aa6b25bfc0b5c92b6d44384627b8
replace bumblebee-ui-master/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
extracting: bumblebee-ui-master/.gitignore
replace bumblebee-ui-master/INSTALL? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/INSTALL
replace bumblebee-ui-master/README? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/README
replace bumblebee-ui-master/app/AppSettings.py? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/app/AppSettings.py
replace bumblebee-ui-master/app/Bumblebee-Indicator.py? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/app/Bumblebee-Indicator.py
replace bumblebee-ui-master/app/Config.py? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/app/Config.py
replace bumblebee-ui-master/app/DesktopFile.py? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/app/DesktopFile.py
replace bumblebee-ui-master/app/UNINSTALL? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/app/UNINSTALL
replace bumblebee-ui-master/app/__init__.py? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/app/__init__.py
replace bumblebee-ui-master/bumblebee-app-settings.desktop? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/bumblebee-app-settings.desktop
replace bumblebee-ui-master/bumblebee-indicator.desktop? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/bumblebee-indicator.desktop
replace bumblebee-ui-master/icons/bumblebee-indicator-active.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/bumblebee-indicator-active.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/bumblebee-indicator.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/bumblebee-indicator.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/bumblebee.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/bumblebee.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-green-angry.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-green-angry.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-green-piggy.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:
error: invalid response [{ENTER}]
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-green-piggy.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-green-piggy.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-bold.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-bold.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-new1.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-new1.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-new2.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-new2.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-square.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-square.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-test-simple-invert.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-test-simple-invert.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-test-simple.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-test-simple.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-test.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-indicator-test.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-simple-black.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebee-simple-black.svg
replace bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebere-simple-grey.svg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: bumblebee-ui-master/icons/test/bumblebere-simple-grey.svg
[root@localhost Desktop]$ y
Командата не е открита.
[root@localhost Desktop]$ chmod +x ./bumblebee-ui-master/INSTALL
[root@localhost Desktop]$ ./bumblebee-ui-master/INSTALL
cp: не могат да се получат атрибутите на „icons/*.*“: Няма такъв файл или директория
mkdir: не може да се създаде каталог „/usr/share/bumblebee-ui/“: Файлът съществува
cp: не могат да се получат атрибутите на „app/*.*“: Няма такъв файл или директория
cp: не могат да се получат атрибутите на „bumblebee-app-settings.desktop“: Няма такъв файл или директория
cp: не могат да се получат атрибутите на „bumblebee-indicator.desktop“: Няма такъв файл или директория
ln: създава се символна връзка „/usr/local/bin/bumblebee-app-settings“: Файлът съществува
ln: създава се символна връзка „/usr/local/bin/bumblebee-indicator“: Файлът съществува
[root@localhost Desktop]$ cp ./bumblebee-ui-master/bumblebee-indicator.desktop /etc/xdg/autostart
cp: да се замести ли „/etc/xdg/autostart/bumblebee-indicator.desktop“?
[root@localhost Desktop]$ rm -r ./bumblebee-ui-master
rm: да се навлезе ли в каталога „./bumblebee-ui-master“?
[root@localhost Desktop]$ rm -f ./bumb.zip
[root@localhost Desktop]$ exit
exit
[IvanRK@localhost Desktop]$ bumblebee-indicator &
[1] 3123
[IvanRK@localhost Desktop]$

Нещо май не се получи. След като разреших StotinkaOS testing хранилището инсталирах с дадената команда в терминала. След това повторих стъпките от поста за инсталация на bumblebee, но не се появи никаква икона на индикатора. Имам някакви бутони в "система-администрация-bumblebee applications settings и bumblebee indicator, но нищо не става като ги стартирам. Дали не трябваше да деинсталирам всичко от предния опит за инсталация на индикатора?
Сега ще рестартирам комппа и ще видя дали ще има някаква разлика.

Хмм. Сега пробвах да деинсталирам с Yum Extender. Уж се деинсталира нещо... После пак инсталира стъпка по стъпка и пак нищо. Ще чакам предложения какво да правя.
Отговори
#33
Ето и една снимка на въпросните бутони, които са се появили.    
Отговори
#34
Всичко което трябва да направиш е ето това [1] http://stotinkaos.net/forums/thread-334-...ml#pid3334 забрави за този пост [1] http://stotinkaos.net/forums/thread-334-...ml#pid3313 както вече писахме това няма да проработи, за това и пробваме със специална пригодена версия. Няма нищо, дай да пробваме отново, да сме по сигурни че всичко е добре, и че пробваш точно нашата версия.

Изпълни тези стъпки:

Код:
rpm -e --nodeps bumblebee-ui
yum --enablerepo=StotinkaOS-Testing install bumblebee-ui

после пробвай да стартираш, ето така в терминала:

Код:
bumblebee-indicator

ако връща грешка в терминала покажи каква по точно е тя. Също виж появява ли се аплета в панела .
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#35
Първо да изтрием директорията от десктоп-а
Код:
cd ~/Desktop
su
./bumblebee-ui-master/UNINSTALL
rm -r ./bumblebee-ui-master
И след това изпълни това, което ти е написал Иво.
Отговори
#36
(30-08-2015, 05:57)bvbfan написа: Първо да изтрием директорията от десктоп-а

Код:
cd ~/Desktop
su
./bumblebee-ui-master/UNINSTALL
rm -r ./bumblebee-ui-master
И след това изпълни това, което ти е написал Иво.

[root@localhost Desktop]$ cd ~/Desktop
bash: cd: /root/Desktop: Няма такъв файл или директория
[root@localhost Desktop]$ su
[root@localhost Desktop]$ ./bumblebee-ui-master/UNINSTALL
bash: ./bumblebee-ui-master/UNINSTALL: Няма такъв файл или директория
[root@localhost Desktop]$ rm -r ./bumblebee-ui-master
rm: да се навлезе ли в каталога „./bumblebee-ui-master“?
А все още си стои някаква папка на десктопа и въпросните два бутона в администрация.
Направих първо това и след това стъпките, които Иво е написал.
[root@localhost Desktop]$ rpm -e --nodeps bumblebee-ui
[root@localhost Desktop]$ yum --enablerepo=StotinkaOS-Testing install bumblebee-ui
Loaded plugins: fastestmirror, nvidia, presto, priorities, refresh-packagekit,
: security
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/metalink | 24 kB 00:00
* base: mirrors.pidginhost.com
* elrepo: mirrors.netix.net
* epel: mirrors.neterra.net
* extras: mirrors.pidginhost.com
* livna: ftp-stud.fht-esslingen.de
* rpmfusion-free-updates: mirrors.netix.net
* rpmfusion-nonfree-updates: mirrors.netix.net
* updates: mirrors.m247.ro
StotinkaOS-Base | 2.9 kB 00:00
StotinkaOS-Testing | 2.9 kB 00:00
adobe-linux-x86_64 | 951 B 00:00
base | 3.7 kB 00:00
chromium-el6 | 1.9 kB 00:00
elrepo | 2.9 kB 00:00
epel-skype | 2.9 kB 00:00
extras | 3.4 kB 00:00
livna | 1.3 kB 00:00
playonlinux | 2.9 kB 00:00
rpmfusion-free-updates | 2.7 kB 00:00
rpmfusion-nonfree-updates | 2.2 kB 00:00
updates | 3.4 kB 00:00
virtualbox | 951 B 00:00
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bumblebee-ui.noarch 0:1-20150829.b1c8e72.el6.sos will be installed
--> Finished Dependency Resolution
--> Finding unneeded leftover dependencies
Found and removing 0 unneeded dependencies

Dependencies Resolved

================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Installing:
bumblebee-ui noarch 1-20150829.b1c8e72.el6.sos StotinkaOS-Testing 33 k

Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package(s)

Total download size: 33 k
Installed size: 96 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Setting up and reading Presto delta metadata
Processing delta metadata
Package(s) data still to download: 33 k
bumblebee-ui-1-20150829.b1c8e72.el6.sos.noarch.rpm | 33 kB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
Installing : bumblebee-ui-1-20150829.b1c8e72.el6.sos.noarch 1/1
Verifying : bumblebee-ui-1-20150829.b1c8e72.el6.sos.noarch 1/1

Installed:
bumblebee-ui.noarch 0:1-20150829.b1c8e72.el6.sos

Complete!
[root@localhost Desktop]$ bumblebee-indicator

След като напиша bumblebee-indicator нищо не става, стои си така...
Отговори
#37
Натисни ctrl+c или затвори терминала. Преди su изпълни cd ~/Desktop и тогава su и rm -r ./bumblebee-ui-master След това като го пуснеш горе трябва да се появява иконка, дай един скрийншот да видя.
Отговори
#38
(30-08-2015, 06:57)bvbfan написа: Натисни ctrl+c или затвори терминала. Преди su изпълни cd ~/Desktop и тогава su и rm -r ./bumblebee-ui-master След това като го пуснеш горе трябва да се появява иконка, дай един скрийншот да видя.

Вече съм на работа, но като се прибера довечера ще го направя. Ако нищо не се случи ще преинсталирам цялата система и ще направя всичко наново стъпка по стъпка, че много вероятно е да съм ОМАЗАЛ нещо. Smile
Отговори
#39
Нищо не е омазано, ще има нова версия не се зарежда иконата Smile
Отговори
#40
Здравей, мисля че разбрахме какъв е проблема, а той се дължи по скоро на една наша грешка при създаването на пакета, трябва да се добави той да актуализира кеша на иконите, ние не бяхме направили това, така че грешката е наша, сега направихме нова версия , която би трябвало да сработи, опитахме да добавим приложението да се стартира само, не знам дали това веднага ще влезне в сила, или трябва да излезеш от сесия, ако не пробвай ръчно а го стартираш както до сега.

За да актуализираш версията, трябва да се наложи малко да форсираме, изпълни тези команди, по ред както са писани.

като sudo/root

Код:
rpm -e --nodeps bumblebee-ui
yum --enablerepo=StotinkaOS-Testing clean metadata
yum --enablerepo=StotinkaOS-Testing update bumblebee-ui

Относно бутоните всички ли не работят?
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)