Изключване на протокола IPv6
#1
Как да изключим при нужда протокола IPv6?  

В това ръководство се обяснява правилният начин за изключването на протокола IPv6, който е разрешен по подразбиране в stotinkaOS 6.

За начало влезте в системата като root, за да забраните протокола IPv6, чрез въвеждане на:

Код:
[root@localhost ~]# sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
[root@localhost ~]# sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Важно!! Тези команди влизат в сила незабавно (без да е нужен рестарт на системата).

За да проверите, дали е изключен протокола, може да изпълните следната команда.

IPv6 е включен:
Код:
[root@localhost ~]# cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
0

IPv6 е изключен:
Код:
[root@localhost ~]# cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
1

Или гледайте за inet6 addr: изпълнявайки ifconfig команда.

Забележка: Тези ключове могат да бъдат поставени и във /etc/sysctl.conf файла, по този начин ще изключим IPv6 за постоянно (нужно е да се рестартира sysctl за да влезне в сила) .

Пример: За да изключим IPv6, отворете като root файла /etc/sysctl.conf и добавете нужните ключове.

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1


Рестартирайте sysctl, изпълнявайки следната команда.

Код:
[root@localhost ~]# sysctl -p

След тези стъпки, може да изключим и стартиращия се сервиз ip6tables от който вече няма да имаме нужда, чрез въвеждане на:

Код:
[root@localhost ~]#  chkconfig ip6tables off

Готово!

Важно!! Докладвани са някои проблеми, като нарушаване на някои приложения, например SSH, всеки ssh клиент, който опитва да се свърже към сървър с изключен IPv6 и използва X11 препращане, не може да зададе променливата DISPLAY, по този начин X11 препращането няма да работи.

Решение:

Редактирайте файла /etc/ssh/sshd_config като промените следните линии , ето така:

#AddressFamily any
AddressFamily inet

inet - само IPv4, това което ни интересува .
inet6 - само IPv6

В това ръководство е използван материал от https://wiki.centos.org/ .
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)