Инсталиране на emacs 24.4 (последната версия)
#1
Преди няколко месеца стана налична новата версия 24.4, на най добрият редактор emacs. Понеже версията намираща се във хранилищата на CentOS, StotinkaOS, е доста стара 23.1, за това ако искате да инсталирате тази нова версия, следвайте стъпките по-долу.

Моля, обърнете внимание, че тази тема е чисто, за да покажем как да инсталирате Emacsa 24.4, не започвайте дискусии относно Emacs Vs Vi (Vim) .

Инсталиране на emacs 24.4

[1] Ако ползвате старата версия 23.1 от хранили-щета, я премахнете.

Код:
[root@localhost ~]# yum remove emacs

[2] Инсталирайте зависимостите.

Код:
[root@localhost ~]# yum groupinstall -y "Development Tools"
[root@localhost ~]# yum install -y gtk+-devel gtk2-devel ncurses-devel libXpm-devel libpng-devel libXaw \
liblockfile libotf libtiff-devel libjpeg-devel giflib-devel m17n-db m17n-lib ImageMagick

[3] Инсталирай emacs-24.4.

[3.1] Изтегляне на нужни те файлове и Разархивиране:

Код:
[root@localhost ~]# mkdir -p /usr/local/emacs
[root@localhost ~]# cd /usr/local/src
[root@localhost ~]# wget http://ftp.gnu.org/gnu/emacs/emacs-24.4.tar.gz
[root@localhost ~]# tar xvfz emacs-24.4.tar.gz
[root@localhost ~]# cd emacs-24.4

[3.2] Компилация:

Warning: due to a long standing Gtk+ bug
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=85715
Emacs might crash when run in daemon mode and the X11 connection is unexpectedly lost.
Using an Emacs configured with --with-x-toolkit=lucid does not have this problem.
Starting Emacs daemon.


Код:
[root@localhost ~]# ./configure --prefix=/usr/local/emacs/24.4 --with-x-toolkit=lucid
[root@localhost ~]# make install

[4] Направете символичен линк:

Код:
[root@localhost ~]# cd
[root@localhost ~]# rm -f /usr/bin/emacs
[root@localhost ~]# rm -f /usr/bin/emacsclient
[root@localhost ~]# ln -sf /usr/local/emacs/24.4/bin/emacs /usr/bin/emacs
[root@localhost ~]# ln -sf /usr/local/emacs/24.4/bin/emacsclient /usr/bin/emacsclient

Не забравяйте след като стартирате, да хвърлите едно око на новите функции, спрямо старите версии, използвайте C-h C-n или M-x view-emacs-news.

[5] Стартирайте emacs сървара, при стартиране на Gnome сесия.

Alt+F2 и пишите gnome-session-propperties, след което натискате на добавяне, редактирайте ето така:

   

[6] За да ви се покажш във меню - Програми -> Разработка - Emacs

Код:
[root@localhost ~]# cp /usr/local/emacs/24.4/share/applications/emacs.desktop /usr/share/applications
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#2
Препоръчителен начин за инсталиране на последната версия на emacs, е използвайки това RPM хранилище .

Добавете следното:

Код:
$ cat /etc/yum.repos.d/emacs.repo


[emacs]
name=Emacs 24 repo
baseurl=http://pj.freefaculty.org/EL/6/x86_64/
failovermethod=priority
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://pj.freefaculty.org/EL/PaulJohnson-BinaryPackageSigningKey


Ако ползвате yum приоритети ги премахнете за @base хранилището, след което изпълнете в терминала.

Код:
yum clean metadata
yum install emacs

Забележка: След инсталиране на emacs, може да върнете приоритетите.
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)