Базова конфигурация на ZoneMinder
#1
Ако вече сте инсталирали пакета ZoneMinder, следвайки тази тема, може да продължите с базовата конфигурация.

1. Създаване и конфигуриране на базата данни за ZoneMinder. Като root потребител изпълнете:

Код:
mysql -uroot -p < /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql
mysql -uroot -p -e "grant all on zm.* to 'zmuser'@localhost identified by 'zmpass';"
mysqladmin -uroot -p reload

Забележка!
Обърнете внимание на  zmuser и zmpass! Ако желаете да смените потребителя и паролата по подразбиране, заменете стойностите в горната команда с вашите избрани. След, което ще трябва да редактирате и .conf файла на ZM. За целта отново като root потребител изпълнете:

Код:
nano /etc/zm/zm.conf

Отидете до редовете M_DB_USER и ZM_DB_PASS и съответно задайте вашите избрани стойности.

2. Задаване на часова зона по подразбиране в php.ini. Като root отворете файлa php.ini

Код:
nano /etc/php.ini

Разкоментирайте реда date.timezone и задайте часовата зона, като пример:

PHP код:
date.timezone="Europe/Sofia" 


3. Инсталиране на пакета mod_ssl за осъществяване на SSL връзка. Като root изпълнете:

Код:
yum install mod_ssl


4.
Стартиране на Apach уеб сървъра и задаване на услугата да се стартира със системата, за целта отново като root изпълнете:

Код:
systemctl start httpd
systemctl start httpd


5. Стартиране на ZoneMinder и задаване на услугата да се стартира със системата. Като root изпълнете:

Код:
systemctl enable zoneminder
systemctl start zoneminder

За да достъпите ZoneMInder, отворете вашия браузър и напишете http://127.0.0.1/zm
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)