Инсталиране на последната версия на Emacs, Zsh и Git
#1
Това ръководство има за цел да обясни "Как да инсталираме последните версии Emacs, Zsh и Git ".

[Изображение: emacszshgit.png]

Emacs GNU Emacs text editor
Zsh Powerful interactive shell
Git Fast Version Control System


За целта, ще трябва да разрешим хранилището StotinkaOS-Plus, където влизат всички пакети които надграждат пакети от @base на дистрибуцията.

След което, инсталирането на пакетите става по следния начин :

Като sudo/root:

Код:
yum --enablerepo=StotinkaOS-Plus install emacs zsh git

Забележка: В примера е показано как да инсталирате всички пакети.

Това са версиите които инсталирах ме, разбира се те подлежат на обновяване .

Код:
~] rpm -q emacs zsh git
emacs-25.1-2.el7.sos.x86_64
zsh-5.2-5.el7.sos.x86_64
git-2.11.0-1.el7.sos.x86_64
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)