Как да инсталираме Flatpak в StotinkaOS 7.3)
#1
Какво е Flatpak ?

Flatpak е технология от ново поколение за изграждане и инсталиране на десктоп приложения. Тази нова технология позволява едно и също приложение да бъде инсталирано на различни Linux дистрибуции, включващи различни версии и всичко това с помощта на само един пакет.

Първи стъпки

Инсталиране на Flatpak

Преди да можете да инсталирате приложения с Flatpak, трябва първо да го инсталирате . От съвсем скоро Flatpak е наличен и за StotinkaOS 7.x от хранилището StotinkaOS-Flatpak .

Тъй като хранилището не е включено по подразбиране, ще трябва собствено ръчно да си го добавим , това става по следният начин от линията на команди .

Код:
$ cd /etc/yum.conf.d/
$ sudo wget https://www.stotinkaos.net/stotinkaOS/repo/7/Flatpak/stotinka0S-Flatpak.repo

Веднъж добавено , за да инсталирате Flatpak :

Код:
$ sudo yum install flatpak

Добавяне на хранилище

Пример (GNOME-stable):

Инсталиране на GNOME runtimes хранилище

Код:
$ flatpak --user remote-add --if-not-exists gnome https://sdk.gnome.org/gnome.flatpakrepo

За повече информация и детайли посетете тази страница [1] http://flatpak.org/runtimes.html#gnome .

Инсталиране на GNOME apps хранилище

Код:
$ flatpak --user remote-add gnome-apps https://sdk.gnome.org/gnome-apps.flatpakrepo

След което за да изкараме списък на всички приложения от хранилището .

Код:
$ flatpak --user remote-ls gnome-apps
org.freedesktop.GlxInfo      
org.freedesktop.GlxInfo.Debug
org.gnome.Books              
org.gnome.Books.Debug        
org.gnome.Books.Locale      
org.gnome.Builder            
org.gnome.Builder.Debug      
org.gnome.Builder.Locale    
org.gnome.Calculator        
org.gnome.Calculator.Debug  
org.gnome.Calculator.Locale  
org.gnome.Calendar          
org.gnome.Calendar.Debug    
org.gnome.Calendar.Locale    
org.gnome.Characters        
org.gnome.Characters.Debug  
org.gnome.Characters.Locale  
org.gnome.Devhelp            
org.gnome.Devhelp.Debug      
org.gnome.Devhelp.Locale    
org.gnome.Dictionary        
org.gnome.Dictionary.Debug  
org.gnome.Dictionary.Locale  
org.gnome.Documents          
org.gnome.Documents.Debug    
org.gnome.Documents.Locale  
org.gnome.Epiphany          
org.gnome.Epiphany.Debug    
org.gnome.Epiphany.Locale    
org.gnome.Evince            
org.gnome.Evince.Debug      
org.gnome.Evince.Locale      
org.gnome.Games              
org.gnome.Games.Debug        
org.gnome.Games.Locale      
org.gnome.Geary              
org.gnome.Geary.Debug        
org.gnome.Geary.Locale      
org.gnome.Glade              
org.gnome.Glade.Debug        
org.gnome.Glade.Locale      
org.gnome.Hitori            
org.gnome.Hitori.Debug      
org.gnome.Hitori.Locale      
org.gnome.Maps              
org.gnome.Maps.Debug        
org.gnome.Maps.Locale        
org.gnome.Nautilus          
org.gnome.Nautilus.Debug    
org.gnome.Nautilus.Locale    
org.gnome.Photos            
org.gnome.Photos.Debug      
org.gnome.Photos.Locale      
org.gnome.Polari            
org.gnome.Polari.Debug      
org.gnome.Polari.Locale      
org.gnome.Rhythmbox3        
org.gnome.Rhythmbox3.Debug  
org.gnome.Rhythmbox3.Locale  
org.gnome.Todo              
org.gnome.Todo.Debug        
org.gnome.Todo.Locale        
org.gnome.Totem              
org.gnome.Totem.Debug        
org.gnome.Totem.Locale      
org.gnome.Weather            
org.gnome.Weather.Debug      
org.gnome.Weather.Locale    
org.gnome.bijiben            
org.gnome.bijiben.Debug      
org.gnome.bijiben.Locale    
org.gnome.clocks            
org.gnome.clocks.Debug      
org.gnome.clocks.Locale      
org.gnome.eog                
org.gnome.eog.Debug          
org.gnome.eog.Locale        
org.gnome.gedit              
org.gnome.gedit.Debug        
org.gnome.gedit.Locale      
org.gnome.gitg              
org.gnome.gitg.Debug        
org.gnome.gitg.Locale        
org.gnome.iagno              
org.gnome.iagno.Debug        
org.gnome.iagno.Locale

За да инсталираме приложение от списъка .

Пример за да инсталираме Epiphany

Код:
$ flatpak --user install gnome-apps org.gnome.Epiphany


За да стартирате приложението .

Код:
$ flatpak run org.gnome.Epiphany

Или от меню Програми - Интернет - Web

[Изображение: Screenshot%20from%202017-03-19%2017-57-54.png]

Някои други приложения като (pitivi, skype, Blender…) за Flatpak може да намерите тук [1] http://flatpak.org/apps.html . Използвайте линията на команди понеже gnome-software в GNOME 3.14 няма съпорт за flatpak приложения , евентуално това ще бъде налично в StotinkaOS 7.4 , когато се очаква RHEL/CentOS да актуализират до GNOME 3.22 .
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)