Не се инсталира графична среда LXDE.
#1
Здравейте, пробвах да инсталирам графична среда LXDE, през SOS......, инсталатора, не успях. Изписва ми това:
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* StotinkaOS-Base: stotinkaos.net
* StotinkaOS-Wine: stotinkaos.net
* base: mirror.telepoint.bg
* elrepo: mirrors.netix.net
* epel: mirrors.uni-ruse.bg
* extras: mirror.telepoint.bg
* updates: mirror.telepoint.bg
Group lxde-desktop does not exist.
Грешка: Нищо за правене
Пробвах и през терминала, също не успях.

Както съм започнал с питането, не успях да инсталирам драйвер за видеокартата /АTI Padeon HD 5500/:

Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* StotinkaOS-Base: stotinkaos.net
* StotinkaOS-Wine: stotinkaos.net
* base: mirror.telepoint.bg
* elrepo: mirrors.netix.net
* epel: mirrors.uni-ruse.bg
* extras: mirror.telepoint.bg
* updates: mirror.telepoint.bg
Няма наличен пакет kmod-fglrx-legacy.
Няма наличен пакет fglrx-legacy-x11-drv-32bit.
Пакетът libva-utils-1.6.2-4.el7.sos.x86_64 е вече инсталиран и е последна версия
Пакетът libva-1.6.2-4.el7.sos.x86_64 е вече инсталиран и е последна версия
Определяне на зависимостите
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет fglrx-x11-drv.x86_64 0:15.12-3.el7.elrepo ще е инсталиран
--> Обработвам зависимости: fglrx-kmod = 15.12-3.el7.elrepo за пакет: fglrx-x11-drv-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: fglrx-kmod = 15.12-3.el7.elrepo за пакет: fglrx-x11-drv-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: acpid за пакет: fglrx-x11-drv-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет acpid.x86_64 0:2.0.19-8.el7 ще е инсталиран
---> Пакет kmod-fglrx.x86_64 0:15.12-3.el7.elrepo ще е инсталиран
--> Обработвам зависимости: kernel(kill_fasync) = 0xdd9d7a7d за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(fasync_helper) = 0x124106ba за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0xc3022564 за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x904f86f0 за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0xe693e19b за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_init_device) = 0xbf4e6777 за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_free_device) = 0x90b26027 за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0x4ea602e8 за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_device_info) = 0x0eab57ba за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Обработвам зависимости: kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0x8bd98934 за пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64
--> Завърших определянето на зависимости
--> Търся ненужни останали зависимости
Found and removing 0 unneeded dependencies
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0x4ea602e8
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0x9f948ff4
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0x9f948ff4
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0x9f948ff4
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0x9f948ff4
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0x9f948ff4
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0xb46b9634
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0xb46b9634
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0xb46b9634
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_enable_device_erratum) = 0xb46b9634
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0xc3022564
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x621fab5b
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x621fab5b
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x621fab5b
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x621fab5b
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x621fab5b
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x55f4368b
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x55f4368b
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x55f4368b
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_unbind_pasid) = 0x55f4368b
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x904f86f0
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x2080cb57
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x2080cb57
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x2080cb57
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x2080cb57
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x2080cb57
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x87d12216
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x87d12216
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x87d12216
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalidate_ctx_cb) = 0x87d12216
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0x8bd98934
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0xe93fbffa
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0xe93fbffa
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0xe93fbffa
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0xe93fbffa
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0xe93fbffa
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0x99e05e3c
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0x99e05e3c
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0x99e05e3c
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_bind_pasid) = 0x99e05e3c
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(fasync_helper) = 0x124106ba
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(fasync_helper) = 0xc682ddc7
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(fasync_helper) = 0xc682ddc7
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(fasync_helper) = 0xc682ddc7
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(fasync_helper) = 0xc682ddc7
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(fasync_helper) = 0xc682ddc7
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(fasync_helper) = 0x906e1140
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(fasync_helper) = 0x906e1140
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(fasync_helper) = 0x906e1140
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(fasync_helper) = 0x906e1140
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_free_device) = 0x90b26027
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xfea37b21
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xfea37b21
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xfea37b21
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xfea37b21
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xfea37b21
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xa7d33d6a
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xa7d33d6a
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xa7d33d6a
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_free_device) = 0xa7d33d6a
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_device_info) = 0x0eab57ba
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0xc41feff7
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0xc41feff7
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0xc41feff7
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0xc41feff7
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0xc41feff7
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0x45cae3f2
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0x45cae3f2
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0x45cae3f2
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_device_info) = 0x45cae3f2
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(kill_fasync) = 0xdd9d7a7d
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(kill_fasync) = 0xfbb6c6eb
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(kill_fasync) = 0xfbb6c6eb
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(kill_fasync) = 0xfbb6c6eb
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(kill_fasync) = 0xfbb6c6eb
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(kill_fasync) = 0xfbb6c6eb
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(kill_fasync) = 0x9636806e
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(kill_fasync) = 0x9636806e
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(kill_fasync) = 0x9636806e
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(kill_fasync) = 0x9636806e
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0xe693e19b
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0x6d4aeaee
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0x6d4aeaee
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0x6d4aeaee
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0x6d4aeaee
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0x6d4aeaee
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0xcfa4eac3
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0xcfa4eac3
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0xcfa4eac3
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_set_invalid_ppr_cb) = 0xcfa4eac3
Грешка: Пакет: kmod-fglrx-15.12-3.el7.elrepo.x86_64 (elrepo)
Изисква: kernel(amd_iommu_init_device) = 0xbf4e6777
Инсталиран: kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 (@base/$releasever)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x57cbdc50
Наличен: kernel-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x57cbdc50
Наличен: kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x57cbdc50
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x57cbdc50
Наличен: kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x57cbdc50
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.el7.x86_64 (base)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x9c5faa83
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x9c5faa83
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x9c5faa83
Наличен: kernel-debug-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (updates)
kernel(amd_iommu_init_device) = 0x9c5faa83
Може да пробвате с --skip-broken за да заобиколите проблема
Може да пробвате като стартирате: rpm -Va --nofiles --nodigest
Отговори
#2
Здравей първо трябва да актуализираш системата .
Моя съвет е обаче да поизчакаш да издадем новата версия 7.4 и да си инстслираш нея .
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#3
Добре, ще изчакам.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)