Преминаване от StotinkaOS на CentOS
#51
Стана, сега да рестартирам ли


[Iliyan@iliyan ~]$ sudo yum update
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/x86_64/metalink | 31 kB 00:00:00
* base: mirrors.netix.net
* elrepo: mirrors.netix.net
* epel: mirrors.netix.net
* extras: mirrors.netix.net
* updates: mirrors.netix.net
adobe-linux-i386 | 2.9 kB 00:00:00
adobe-linux-x86_64 | 2.9 kB 00:00:00
base | 3.6 kB 00:00:00
elrepo | 2.9 kB 00:00:00
epel-steam | 3.0 kB 00:00:00
extras | 3.4 kB 00:00:00
google-chrome | 1.3 kB 00:00:00
infonotary | 2.9 kB 00:00:00
updates | 3.4 kB 00:00:00
virtualbox/7/x86_64/signature | 181 B 00:00:00
virtualbox/7/x86_64/signature | 2.9 kB 00:00:00 !!!
Определяне на зависимостите
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет bpftool.x86_64 0:3.10.0-957.1.3.el7 ще е инсталиран
---> Пакет google-noto-emoji-fonts.noarch 0:20180508-4.el7 ще е инсталиран
---> Пакет spice-streaming-agent.x86_64 0:0.2-3.el7 ще е инсталиран
--> Завърших определянето на зависимости
--> Търся ненужни останали зависимости
Found and removing 0 unneeded dependencies

Зависимостите са удовлетворени

========================================================================================================================
Package Архитектура Версия Хранилище Обем
========================================================================================================================
Installing for group upgrade "Guest Desktop Agents":
spice-streaming-agent x86_64 0.2-3.el7 base 37 k
Installing for group upgrade "Основа":
bpftool x86_64 3.10.0-957.1.3.el7 updates 7.4 M
Installing for group upgrade "Шрифтове":
google-noto-emoji-fonts noarch 20180508-4.el7 base 292 k

Обобщение на транзакцията
========================================================================================================================
Инсталирай 3 Пакети

Общ обем за сваляне: 7.8 M
Инсталиран обем: 2.4 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
(1/3): spice-streaming-agent-0.2-3.el7.x86_64.rpm | 37 kB 00:00:00
(2/3): google-noto-emoji-fonts-20180508-4.el7.noarch.rpm | 292 kB 00:00:00
(3/3): bpftool-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64.rpm | 7.4 MB 00:00:01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всичко 4.8 MB/s | 7.8 MB 00:00:01
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Инсталиране : google-noto-emoji-fonts-20180508-4.el7.noarch 1/3
Инсталиране : spice-streaming-agent-0.2-3.el7.x86_64 2/3
Инсталиране : bpftool-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 3/3
Проверка : bpftool-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 1/3
Проверка : spice-streaming-agent-0.2-3.el7.x86_64 2/3
Проверка : google-noto-emoji-fonts-20180508-4.el7.noarch 3/3

Инсталиран:
bpftool.x86_64 0:3.10.0-957.1.3.el7 google-noto-emoji-fonts.noarch 0:20180508-4.el7
spice-streaming-agent.x86_64 0:0.2-3.el7

Завърших!
[Iliyan@iliyan ~]$
Отговори
#52
Какво връща

rpm -q nss

Трябва да ъпдейтнем този пакет

sudo yum update nss
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#53
[Iliyan@iliyan ~]$ rpm -q nss
nss-3.36.0-5.el7_5.x86_64
nss-3.36.0-5.el7_5.i686
nss-3.36.0-7.el7_5.x86_64
[Iliyan@iliyan ~]$
Отговори
#54
Какво връща?
Само копирай, не давай да се трие , искам само да видя какви зависимости иска да изтрие .

sudo yum remove nss.i686


Не знам защо но имаш различни версии на този пакет, ако беше някой друг до сега да е оправен , но с този трябва специално внимание , че ще научим системата и после става много трудно да се оправи .
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#55
[Iliyan@iliyan ~]$ sudo yum remove nss.i686
[sudo] password for Iliyan:
Sorry, try again.
[sudo] password for Iliyan:
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Определяне на зависимостите
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет nss.i686 0:3.36.0-5.el7_5 ще е изтрит
--> Обработвам зависимости: libnss3.so за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so за пакет: openldap-2.4.44-20.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so за пакет: nss-pem-1.0.3-5.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.10) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.12) за пакет: openldap-2.4.44-20.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.12.1) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.12.5) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.12.5) за пакет: openldap-2.4.44-20.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.2) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.2) за пакет: openldap-2.4.44-20.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.3) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.34) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.4) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.5) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.9) за пакет: openldap-2.4.44-20.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.9.2) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libnss3.so(NSS_3.9.3) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libsmime3.so за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libsmime3.so за пакет: openldap-2.4.44-20.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libsmime3.so за пакет: nss-pem-1.0.3-5.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libssl3.so за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libssl3.so за пакет: openldap-2.4.44-20.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libssl3.so за пакет: nss-pem-1.0.3-5.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libssl3.so(NSS_3.11.4) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libssl3.so(NSS_3.14) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libssl3.so(NSS_3.2) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: libssl3.so(NSS_3.4) за пакет: libcurl-7.29.0-51.el7.i686
--> Обработвам зависимости: nss(x86-32) >= 3.36.0 за пакет: nss-pem-1.0.3-5.el7.i686
--> Обработвам зависимости: nss(x86-32) за пакет: steam-1.0.0.59-1.el7.i686
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет libcurl.i686 0:7.29.0-51.el7 ще е изтрит
---> Пакет nss-pem.i686 0:1.0.3-5.el7 ще е изтрит
---> Пакет openldap.i686 0:2.4.44-20.el7 ще е изтрит
---> Пакет steam.i686 0:1.0.0.59-1.el7 ще е изтрит
--> Завърших определянето на зависимости
--> Търся ненужни останали зависимости
---> Marking libdbusmenu-gtk3 to be removed - no longer needed by steam
---> Marking libpng12 to be removed - no longer needed by steam
---> Marking mesa-vulkan-drivers to be removed - no longer needed by steam
---> Marking vulkan to be removed - no longer needed by steam
---> Marking mesa-vulkan-drivers to be removed - no longer needed by steam
---> Marking libXScrnSaver to be removed - no longer needed by steam
---> Marking libva-intel-driver to be removed - no longer needed by steam
---> Marking vulkan to be removed - no longer needed by steam
---> Marking libatomic to be removed - no longer needed by steam
---> Marking libdbusmenu-gtk2 to be removed - no longer needed by steam
---> Marking cyrus-sasl-lib to be removed - no longer needed by openldap
---> Marking libssh2 to be removed - no longer needed by libcurl
---> Marking libidn to be removed - no longer needed by libcurl
---> Marking libdbusmenu to be removed - no longer needed by libdbusmenu-gtk3
---> Marking vulkan-filesystem to be removed - no longer needed by vulkan
Found and removing 15 unneeded dependencies
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет cyrus-sasl-lib.i686 0:2.1.26-23.el7 ще е изтрит
---> Пакет libXScrnSaver.i686 0:1.2.2-6.1.el7 ще е изтрит
---> Пакет libatomic.i686 0:4.8.5-36.el7 ще е изтрит
---> Пакет libdbusmenu.i686 0:16.04.0-4.el7 ще е изтрит
---> Пакет libdbusmenu-gtk2.i686 0:16.04.0-4.el7 ще е изтрит
---> Пакет libdbusmenu-gtk3.i686 0:16.04.0-4.el7 ще е изтрит
---> Пакет libidn.i686 0:1.28-4.el7 ще е изтрит
---> Пакет libpng12.i686 0:1.2.50-10.el7 ще е изтрит
---> Пакет libssh2.i686 0:1.4.3-12.el7 ще е изтрит
---> Пакет libva-intel-driver.i686 0:1.6.2-2.el7.sos ще е изтрит
---> Пакет mesa-vulkan-drivers.i686 0:18.0.5-3.el7 ще е изтрит
---> Пакет mesa-vulkan-drivers.x86_64 0:18.0.5-3.el7 ще е изтрит
---> Пакет vulkan.i686 0:1.1.73.0-1.el7 ще е изтрит
---> Пакет vulkan.x86_64 0:1.1.73.0-1.el7 ще е изтрит
---> Пакет vulkan-filesystem.noarch 0:1.1.73.0-1.el7 ще е изтрит
--> Завърших определянето на зависимости

Зависимостите са удовлетворени

========================================================================================================================
Package Архитектура Версия Хранилище Обем
========================================================================================================================
Премахване:
nss i686 3.36.0-5.el7_5 @updates 2.2 M
Премахване на зависимости:
cyrus-sasl-lib i686 2.1.26-23.el7 @base 379 k
libXScrnSaver i686 1.2.2-6.1.el7 @base 35 k
libatomic i686 4.8.5-36.el7 @base 21 k
libcurl i686 7.29.0-51.el7 @base 423 k
libdbusmenu i686 16.04.0-4.el7 @base 532 k
libdbusmenu-gtk2 i686 16.04.0-4.el7 @base 80 k
libdbusmenu-gtk3 i686 16.04.0-4.el7 @base 81 k
libidn i686 1.28-4.el7 @base 614 k
libpng12 i686 1.2.50-10.el7 @base 621 k
libssh2 i686 1.4.3-12.el7 @base 329 k
libva-intel-driver i686 1.6.2-2.el7.sos @StotinkaOS-Base 1.8 M
mesa-vulkan-drivers i686 18.0.5-3.el7 @epel-steam 5.2 M
mesa-vulkan-drivers x86_64 18.0.5-3.el7 @base 5.0 M
nss-pem i686 1.0.3-5.el7 @base 200 k
openldap i686 2.4.44-20.el7 @base 1.0 M
steam i686 1.0.0.59-1.el7 @epel-steam 2.8 M
vulkan i686 1.1.73.0-1.el7 @base 14 M
vulkan x86_64 1.1.73.0-1.el7 @base 14 M
vulkan-filesystem noarch 1.1.73.0-1.el7 @base 0.0

Обобщение на транзакцията
========================================================================================================================
Премахни 1 Пакет (+19 Зависими пакета)
Отговори
#56
Давай трий , то друго не знам какво да пробвам . Завърши командата. Пиши като завърши .
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#57
Премахнат:
nss.i686 0:3.36.0-5.el7_5

Премахнати зависимости:
cyrus-sasl-lib.i686 0:2.1.26-23.el7 libXScrnSaver.i686 0:1.2.2-6.1.el7
libatomic.i686 0:4.8.5-36.el7 libcurl.i686 0:7.29.0-51.el7
libdbusmenu.i686 0:16.04.0-4.el7 libdbusmenu-gtk2.i686 0:16.04.0-4.el7
libdbusmenu-gtk3.i686 0:16.04.0-4.el7 libidn.i686 0:1.28-4.el7
libpng12.i686 0:1.2.50-10.el7 libssh2.i686 0:1.4.3-12.el7
libva-intel-driver.i686 0:1.6.2-2.el7.sos mesa-vulkan-drivers.i686 0:18.0.5-3.el7
mesa-vulkan-drivers.x86_64 0:18.0.5-3.el7 nss-pem.i686 0:1.0.3-5.el7
openldap.i686 0:2.4.44-20.el7 steam.i686 0:1.0.0.59-1.el7
vulkan.i686 0:1.1.73.0-1.el7 vulkan.x86_64 0:1.1.73.0-1.el7
vulkan-filesystem.noarch 0:1.1.73.0-1.el7

Завърших!
[Iliyan@iliyan ~]$
Отговори
#58
Добре, сега

sudo nano /etc/yum.conf

И премахни онази линия където те накарах да я сложиш exclude=i686

След което

sudo yum update
sudo yum install nss.i686
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
#59
[Iliyan@iliyan ~]$ sudo yum update
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/x86_64/metalink | 31 kB 00:00:00
* base: mirrors.netix.net
* elrepo: mirrors.netix.net
* epel: mirrors.netix.net
* extras: mirrors.netix.net
* updates: mirrors.netix.net
adobe-linux-i386 | 2.9 kB 00:00:00
adobe-linux-x86_64 | 2.9 kB 00:00:00
base | 3.6 kB 00:00:00
elrepo | 2.9 kB 00:00:00
epel-steam | 3.0 kB 00:00:00
extras | 3.4 kB 00:00:00
google-chrome | 1.3 kB 00:00:00
infonotary | 2.9 kB 00:00:00
updates | 3.4 kB 00:00:00
virtualbox/7/x86_64/signature | 181 B 00:00:00
virtualbox/7/x86_64/signature | 2.9 kB 00:00:00 !!!
No packages marked for update
[Iliyan@iliyan ~]$ sudo yum install nss.i686
Заредени плъгини: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.netix.net
* elrepo: mirrors.netix.net
* epel: mirrors.netix.net
* extras: mirrors.netix.net
* updates: mirrors.netix.net
Определяне на зависимостите
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет nss.i686 0:3.36.0-7.el7_5 ще е инсталиран
--> Обработвам зависимости: nss-pem(x86-32) за пакет: nss-3.36.0-7.el7_5.i686
--> Извършвам проверка на транзакцията
---> Пакет nss-pem.i686 0:1.0.3-5.el7 ще е инсталиран
--> Завърших определянето на зависимости
--> Търся ненужни останали зависимости
Found and removing 0 unneeded dependencies
Грешка: Multilib version problems found. This often means that the root
cause is something else and multilib version checking is just
pointing out that there is a problem. Eg.:

1. You have an upgrade for nss which is missing some
dependency that another package requires. Yum is trying to
solve this by installing an older version of nss of the
different architecture. If you exclude the bad architecture
yum will tell you what the root cause is (which package
requires what). You can try redoing the upgrade with
--exclude nss.otherarch ... this should give you an error
message showing the root cause of the problem.

2. You have multiple architectures of nss installed, but
yum can only see an upgrade for one of those architectures.
If you don't want/need both architectures anymore then you
can remove the one with the missing update and everything
will work.

3. You have duplicate versions of nss installed already.
You can use "yum check" to get yum show these errors.

...you can also use --setopt=protected_multilib=false to remove
this checking, however this is almost never the correct thing to
do as something else is very likely to go wrong (often causing
much more problems).

Защитени multilib версии: nss-3.36.0-7.el7_5.i686 != nss-3.36.0-5.el7_5.x86_64
[Iliyan@iliyan ~]$
Отговори
#60
Добре недей да инсталираш nss.i686 остави така както е сега без него .
Само се увери че yum update не връща грешки .
* StotinkaOS SOS хранилища .
* (NEW) Fedora COPR хранилища .

Не отговарям на технически въпроси на ЛС.
Отговори
Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)